Terug


Herroepingsrecht

Je heeft het recht om binen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingsperiode is veertien dagen na de dag waarop je of een door je aangewezen derde, die niet de bode is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Rose & Rose GbR, Moebelhof 5, 14478, Potsdam, Duitsland, mail@schilderijxxl.nl, +49 331 704 93 92) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingsperiode na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingsperiode is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Voor terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Je ontvangt van ons een retourbewijs via email, dan geef je het pakket opeen GLS pakket shop af. Wij dragen de kosten van retourzending. Je hebt alleen voor de waardevermindering van de goederen te betalen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Terug


Veilig winkelen

Onze betaalmethoden

Betaling per IDeal Kopen op rekening Betaling per PayPal-Express Betaling per PayPal Betaling per creditcard

©2021 Schilderij Winkel www.schilderijxxl.nl