Terug


Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Toepassingsgebied voor alle bestellingen via onze online winkel zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

2. Contractant, contractbesluit
De contractant, het contractbesluit, koopovereenkomst komt tot stand met Rose & Rose GbR.

Door het verzenden van een bestelling in de online shop doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. De overeenkomst is gesloten door het klikken op de bestelknop die het aanbod van de goederen in de winkelwagen acceptert. Onmiddellijk na het versturen van de bestelling ontvangt je nog een keer een bevestiging via email.

Een bindende overeenkomst kan ook tot stand komen eerder als volgt:

  • Als je de betaalmethode PayPal kiest, komt de overeenkomst op het moment van jouw bevestiging van de betalingsopdracht bij PayPal tot stand.

3. Verzendkosten
Wij bieden gratis verzending naar Nederland.

4. Betaling
In onze winkel zijn volgende betaalmethoden beschikbaar:

iDeal
Betalen met iDeal is betalen met internetbankieren bij een van de deelnemende banken. In een paar stappen is de betaling gedaan.

Rekening (Billpay)
Indien u kiest voor de betalingsmethode “Koep op Rekening” dient het factuurbedrag binnen op de in factuur genoemde betalingstermijn (20 kalenderdagen na de factuurdatum) te worden voldaan aan onze externe partner Billpay GmbH (“Billpay”). De betalingsmethode “Koep op Rekening” bestaat niet voor alle aanbiedingen en veronderstelt onder andere een succesvolle controle van uw kredietwaardigheid door Billpay. Wanneer u in aanmerking komt voor de betalingsmethode ‘achteraf betalen’, zullen wij de vordering uit hoofde van de door u gesloten koopovereenkomst overdragen aan Billpay. Na deze overdracht kunt u slechts aan Billpay nog bevrijdend betalen. Wij blijven echter wel uw eerste aanspreekpunt en blijven tevens verantwoordelijk voor uw vragen met betrekking tot de gekochte producten, waaronder begrepen de bezorgingstermijn, verzending, retourzendingen en reclamaties of creditnota´s. In verband met de betaling van de factuur gelden de Algemene voorwaarden van Billpay.

Paypal
Je betaalt het factuurbedrag van de online aanbieder Paypal. Je moet geregistreerd zijn of zich eerst regestereren, met jouw betalingsgegevens legitimeren en jouw betaalopdracht naar ons bevestigen. (uitzondering c.q. gastentoegang). Voor meer informatie ontvangt je bij het bestelproces.

Kredietkaart
Jouw kredietkaart wordt in rekening gebracht op het moment dat je de bestelling accepteert.

Bij vooruitbetaling
Als je de betaalmethode “bij vooruitbetaling kiest”, noemen wij je ons bankgegevens in de ordebevestiging en wij leveren de goederen na de betaling.

5. Eigendomsvoorbehoud/verrekening/recht van retentie
Wij behouden ons het eigendomsrecht voor totdat u het openstaande bedrag uit hoofde van de factuur, eventueel vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten, volledig heeft betaald. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw beroep of een publiekrechtelijke rechtspersoon, dan behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat u alle nog openstaande vorderingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen u en ons volledig heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd om onze eigendomsrechten op de zaak, mede in verband met de cessie van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende vordering aan Billpay, over te dragen aan een derde, waaronder begrepen Billpay. In dit laatste geval zal het eigendom van de zaak pas overgaan op u na volledige betaling aan Billpay van het openstaande bedrag uit hoofde van de factuur, eventueel vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer u in verzuim met enige betalingsverplichting bent, dan zullen alle vorderingen jegens u uit welke hoofde dan ook direct en onmiddellijk opeisbaar worden, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

6. Transportbeschadiging
Als de goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, meld dan dergelijke fouten alstublieft direct bij de bezorger en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Als je geen klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen op jouw wettelijke rechten, met name jouw garantierechten, en de handhaving daarvan. Maar dit helpt ons om onze eigen rechten bij de vervoerder of vervoersverzekering geldend te maken.

7. Contract tekst opslag
We opslaan het contract tekst en stuuren de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden aan je via e-mail. De algemene voorwaarden kunt je altijd ook hier op onze pagina bekijken en downloaden.

8. Taal van het contract
De taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Terug


Veilig winkelen

Onze betaalmethoden

Betaling per IDeal Kopen op rekening Betaling per PayPal-Express Betaling per PayPal Betaling per creditcard

©2021 Schilderij Winkel www.schilderijxxl.nl